Inschrijfkosten nieuw lid EUR 2,50 (eenmalig)
Machtigt hierbij vereniging speelotheek Ketelbinkie gevestigd te Zeewolde, om jaarlijks het abonnementsgeld af te schrijven en doorlopend met betrekking tot ontstane boetes. De donateur verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het reglement. De speelotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel die is ontstaan naar aanleiding van gebruik van materiaal/speelgoed dat is uitgeleend.
Type het woord 'akkoord' om te bevestigen dat je akkoord gaat met deze aanmelding en de machtiging tot afschrijving van het abonnementsgeld. Tevens geef je hiermee aan dat je op de hoogte bent van het uitleenreglement en ons Privacy Statement, welke je beide op onze website kunt vinden.